Tip en ven om denne sideUdskriftsvenlig version af denne side

EN FUNKTIONSDYGTIG ALKOHOLPOLITIK

Synlighed er afgørende for en alkoholpolitik, idet den skal kunne ses af alle for at være funktionsdygtig - det skaber grundlag for en konsistent handling og trygge rammer.

Det tager tid at formulere en politik, hvis det ikke blot skal ende med: "Det må du ikke, fordi jeg siger det!". Hvis en alkoholpolitik skal være funktionsdygtig og respekteres, er det vigtigt, at den giver mening for de involverede. Derfor er det vigtigt, at alle, der kan have interesse i klubbens daglige virke, involveres og bliver hørt. Det vil for de fleste klubbers vedkommende betyde: ledelse, personalegruppe, medlemmer, medlemmernes forældre og det nære lokale miljø.

En alkoholpolitik kan desuden med fordel indgå som del af en samlet forebyggelsesstrategi på lige fod med diskussioner om fx stoffer, mobning, fedme og ensomhed.

RETNINGSLINIER

 

Den aktive alkoholpolitik etableres med deltagelse af de unge, forældre samt ledelse og indeholder aktiviteter over året, der underbygger alkoholpolitikken, så ordene følges op af handling.

 

Klubbens leder

 • klubbens leder har det overordnede ansvar for, at alkoholpolitikken gennemføres og er  funktionsdygtig.
 • klubbens leder har ansvaret for, at alkoholpolitikken revideres og fastholdes som et synligt element i klubbens dagligdag.
 • klubbens leder er ansvarlig for, at nedenstående gennemføres.

 

Klubbens personale

 • klubbens personale skal have basal, faktuel viden om alkohol.
 • klubbens personale skal have fælles retningslinjer for, hvordan de takler berusede unge og unge, der ikke overholder klubbens regler på området.
 • klubbens personale skal have medansvar i forhold til alkoholpolitikken.

 

Klubbens brugere

 • brugerne skal i forbindelse med fælles arrangementer have oplysning om alkohol. Klubben bør benytte de kommunale tilbud på dette område, eller tilbud klubben finder passer ind hos dem.
 • repræsentanter fra brugergruppen skal sidde med ved møder, der omhandler formuleringen af en alkoholpolitik.
 • repræsentanter fra brugergruppen skal have medansvar i forhold til alkoholpolitikken.
 • repræsentanter fra brugergruppen skal være aktive i forbindelse med afholdelse af fester etc..

 

Forældregruppen

 • forældregruppen skal orienteres om klubbens alkoholpolitik. Orienteringen kan ske i form af møder og skriftlig information.
 • forældregruppen skal inviteres til møde om unge og alkohol. Tilstede skal være kommunens SSP-konsulent på området, klubbens leder samt personale fra klubben.
 • forældregruppen kan være aktiv i forbindelse med afholdelse af fester i klubben.
 • forældregruppen og det øvrige lokalsamfund skal løbende orienteres af klubben om klubbens festaktiviteter.

 

Det er hensigtsmæssigt, at klubben gentager ovenstående proces med jævne mellemrum - i takt med at klubben får nye medlemmer.

Download vejledning: Alkoholpolitik i klubben

 

 

Alkoholdialog

Undervisningsmateriale

 

Alkoholdialog

Nyhedsbrev

 Email adresse:

Lidt ældre unge i flokSøgemaskineoptimering og markedsføring - Next Level Marketing A/S