Tip en ven om denne sideUdskriftsvenlig version af denne side

Forældremøder

Ups - hvad gør vi nu?

SSP-Silkeborg har i samarbejde med GODA lavet tre kortfilm, der kan anvendes til forældremøder som oplæg til en diskussion om alkohol og fester. Filmene skildrer forskellige dilemmaer, som forældre typisk kan møde, når deres teenager begynder at gå til fester med alkohol.

Filmene kan downloades gratis på alko-holdninger.dk.

Kopiark til uddeling af forældre her.

 

Terrasse-snak

 

Eksempel på retningslinier for, hvornår forældre skal diskutere alkohol:

I forbindelse med skolestart introduceres forældrene til skolens alkoholpolitik, og det nævnes for forældrene, at skolen arbejder for at udskyde børnenes alkoholdebut til omkring 16 år.

I 6.-7. klasse lægges der på forældremøder op til diskussion om alkohol. Der udarbejdes en fælles aftale mellem forældrene, hvor det besluttes, at de unge ikke må drikke alkohol.

Fra 8. til 10. klasse vurderes aftalen årligt. Der drøftes fester og håndtering af problemer med alkohol hos enkelte eller grupper af børn. Debutalderen i Danmark ligger mellem 14 og 15 år.

Det er en balancegang at tage udgangspunkt i virkeligheden samtidig med, at skole og hjem i fællesskab søger at udskyde de unges debutalder. En større forældregruppe kan sætte rammer for de unges alkoholkultur. Netværksarbejde blandt forældregruppen er vigtigt, så de unge ikke står alene om at modstå drikkepresset. Det er særligt i 8. klasse, der er behov for afklaring af forældrenes holdninger, da mange unge har deres debutalder på dette klassetrin.

 

Forældremøder

Gratis hæfte med guidelines. Bestil hos info@goda.dk.

 

Dialog om alkohol

Nyhedsbrev

 Email adresse:

Når vore børn drikker

Film til forældremøder.

Se mere her.


Når vores børnSøgemaskineoptimering og markedsføring - Next Level Marketing A/S