Alkoholdialog

Undervisningsmaterialet Alkoholdialog er et hæfte, der indeholder diverse øvelser til undervisning om alkohol for elever i de ældste klasser i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Alkoholdialog er opdelt i tre undervisningsniveauer, hvor der kan springes i forløbene alt efter, hvor meget erfaring med alkohol eleverne har. Det er en fordel, at øvelsen om 'flertalsmisforståelsen' (det indledende niveau) gennemføres som første trin.

Efter hvert afsnit følger et eller flere elevark, der kopieres og uddeles til eleverne.

Niveauer:

Indledende niveau
Her undersøges de unges alkoholvaner gennem simple øvelser. Derefter kan undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes erfaring med alkohol.

Niveau 1
På niveau 1 har eleverne slet ikke eller kun i ringe omfang drukket alkohol. Formålet er at opbygge de unges selvtillid via øvelser, som behandler kammeratskab og respekt for andre for på den måde at lære dem at turde sige nej.

Niveau 2
Niveauet er baseret på, at de unge har prøvet at drikke alkohol. Øvelserne handler også her om at opbygge selvtillid, men er i højere grad tilpasset alkoholproblematikken. Omhandler alkoholdebuten, situationer og farer, man kan komme ud for, og hvordan man kan reagere i disse situationer.

Niveau 3
På dette niveau er udgangspunktet, at de unge regelmæssigt drikker alkohol. Øvelserne baseres hovedsageligt på, at eleverne aktivt søger information om emnet. Det omfatter diskussioner om risikoen ved alkohol, uacceptabelt drikkeri, juridiske aspekter, spørgsmål om trafik samt krop og sundhed.

 

Bestilling

Alkoholdialog er et gratis hæfte, som kan bestilles af undervisere i grundskolen, på ungdomsuddannelser og andre institutioner, der har med unge at gøre. Hele Molevitten er et spil, hvor forebyggelsen formidles gennem leg og spil.

Du kan bestille materialer ved at skrive en mail med navn, stilling, skole/institution og adresse til:

info@goda.dk